RESTAURACJA W ZESPOLE HOTELATRSKO-REKREACYJNYM NAD JEZIOREM CZORSZTYŃSKIM

OPIS PROJEKTU

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie rozwiązania – budowy restauracji, budynków mieszkalnych z usługami hotelarskimi, podziemnego parkingu oraz plaży, przystani do cumowania łodzi i przystanku dla statków rejsowych pływających po jeziorze, które uczyniłoby wskazany teren atrakcyjnie zagospodarowanym z działalnością skoncentrowaną na usłudze turystyczno-rekreacyjnej przy zachowaniu założeń rozwojowych środowiska zrównoważonego. Przedsięwzięcie to hotel, ale zaprezentowany w odmiennej rozproszonej formie, pozostający w harmonii z otaczającymi obiektami o wysokiej wartości historycznej i kulturowej.

Cel inwestycji uwzględnia także aspekt ochrony tożsamości kulturowej. Zachowane na półwyspie Stylchyn piwniczki stanowiące historyczną zabudowę przyległych do terenu jeziora miejscowości stały się główną inspiracją przestawionej zabudowy hotelarsko-rekreacyjnej.

Kompleks składa się z następujących stref funkcjonalnych: usług gastronomicznych, bazy noclegowej, podziemnego parkingu, strefy wypoczynku, aktywności, dla najmłodszych, strefy usług komercyjnych. W prezentowanym obiekcie przewidziano dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i o ograniczonej zdolności poruszania się.

Głównym atutem analizowanego terenu jest panorama, jaka zamyka widnokrąg. Z każdej strony świata horyzont kończy się pasmem górskim. Niewątpliwe wartość kulturową miejscu nadaje bliskie sąsiedztwo z ruinami Zamku w Czorsztynie, Zamkiem w Niedzicy oraz Pienińskim Parkiem Narodowym, Osadą Czorsztyn.

Pomysł autora przyjętej koncepcji uwzględnia mechanizm ewolucji architektury, projekt prezentuje nowoczesne rozwiązania przekształcania przestrzeni z zachowaniem podstawowej formy wiejskiej zabudowy znajdującej się w bliskim sąsiedztwie.

The main goal of the project is to present an innovative architectural realisation, consisting of a restaurant, some housing facilities offering hotel services, an underground car park, a beach as well as a marina for boats and ships cruising across the lake. All of the components above are aimed at making the area more attractively developed and focused on touristic and recreational services with the respect for the guidelines of the balanced environment. The core of the enterprise is a hotel, but designed in a different, scattered form, remaining in harmony with the surrounding buildings of a high historical and architectural value.

The venture takes into account the need for the preservation of the local, cultural identity. The main inspiration for the presented accommodation and recreational facilities were the extant cellars of the Stylchyn peninsula which comprise the historical remains of the settlements along the lake coastline.

The compound consists of the following functional areas: gastronomic, accommodation, leisure and recreation, children’s play area and an underground car park alongside with some commercial services. The building is fully accessible for the disabled on wheelchairs and those of limited mobility.

The main advantage of the mentioned area is the view with the horizon enclosed with the mountain ranges from each direction. The close vicinity of the Czorsztyn Castle remains and the Niedzica Castle as well as the Pieniński National Park and the Czorsztyn Settlement substantially increases its cultural value and attractiveness.

The author’s idea for the project respects the mechanics of the architectural evolution and presents a modern realisation which transforms the area with the preservation of the architectural form of the traditional housing developments nearby.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

TEMAT: Restauracja w zespole hotelarsko-rekreacyjnym nad Jeziorem Czorsztyńskim
AUTOR: Łukasz Cyrwus-Zając
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda
Rok: 2017
miejsce: Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
rodzaj opracowania: Praca dyplomowa magisterska