OPIS PROJEKTU

Zakres zlecenia obejmował opracowanie projektu nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Istniejący budynek posiadał trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna w kubaturze dachu oraz kondygnację podziemną. Ideą opracowania było uzyskanie maksymalnych parametrów kamienicy poprzez jej nadbudowę, co uzyskaliśmy poprzez dopasowanie się do sąsiadującej, wyższej kamienicy – wysokością, linią okien, gzymsów i okapów – zachowując ciągłość pierzei. W efekcie otrzymaliśmy trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna w kubaturze dachu (kondygnacja z antresolą) oraz piwnicę. Po wykonanej nadbudowie mamy budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową w poziomie parteru.
Po dokonaniu odkrywek fundamentów potwierdziło się tylko, że mamy do czynienia z fundamentami kamiennymi, co przy takiej wysokości budynku wymagało już ich wzmocnienia. Potwierdziły to też wyniki ekspertyzy technicznej. Zastosowaliśmy rozwiązanie polegające na wykonaniu na obwodzie ław fundamentowych kamiennych dodatkowego poszerzenia ich szerokości poprzez zalanie betonem wykopów wzdłuż istniejącej ławy (po uprzednim ułożeniu zbrojenia) na głębokość ok. 20cm poniżej posadowienia części istniejącej. Dzięki temu nie trzeba było ingerować w istniejące kamienne ławy, co mogło by spowodować szereg dodatkowych robót. W przypadku, gdyby doszło do ewentualnego uplastycznienia gruntu pod fundamentem istniejącym zastosowane obniżenie „opasek betonowych” stanowi barierę dla wypychanego gruntu oraz zapobiega przypadkowemu zniszczeniu kamiennej ławy na skutek przekroczonych obciążeń.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową
Lokalizacja: Nowy Targ
Koordynator, architekt prowadzący: Katarzyna Gał-Zagórska
architektura: Łukasz Cyrwus-Zając
konstrukcja: Łukasz Gacek
Powierzchnia użytkowa: 302m2
Kubatura: 1520m3