Pawilon handlowy Biedronka z częścią mieszkalną

OPIS PROJEKTU

Specyfika zabudowy lokalnej, nietypowe ukształtowanie terenu oraz wymiary działki nie pozwoliły na standardowe podejście do tematu oraz wykorzystanie typowych rozwiązań dla tego typu budynków. Ostre kąty nachylenia połaci dachowych, duża różnica poziomu terenu na działce, szerokość działki to tylko nieliczne problemy z jakimi należało się zmierzyć podczas tworzenia dokumentacji budowlanej. Forma architektoniczna projektowanej zabudowy jest nawiązaniem do poprzedniej zabudowy tej działki, na którą składał się budynek mieszkalny z częścią gospodarczą. W tym przypadku część budynku będącą na elewacji frontowej potraktowano jak część mieszkalną zabudowy, dzięki czemu pierzeja zachowuje swoją ciągłość kompozycji, a zaraz za nią, o kondygnację niżej „chowa się część gospodarcza” – pawilon handlowy Biedronka.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Obiekt: Pawilon handlowy Biedronka z częścią mieszkalną
Lokalizacja: Białka Tatrzańska
Koordynator, architekt prowadzący: Katarzyna Gał-Zagórska
Architektura: Łukasz Cyrwus-Zając
konstrukcja: Łukasz Gacek
Powierzchnia użytkowa: 1000m2
Powierzchnia sprzedaży: 730m2
Kubatura: 9760m3