OPIS PROJEKTU

W 2014 r. padł pomysł na poprawę wizualną elewacji frontowej marketu budowlanego w Szaflarach. Czasu na projekt nie było dużo… Obecna elewacja była już zniszczona, różnorodne reklamy wypełniały przypadkowo całą elewację. Projekt przewidywał uporządkowanie reklam poprzez ich standaryzację i konkretne umiejscowienie na elewacji, likwidację zwisających sopli z krawędzi dachu co zrealizowano stosując podgrzewane elektrycznie rynny i otwarte rury spustowe i co najważniejsze poprawę estetyki całej elewacji. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wykonanie fasady z blachy, w kolorystyce grafitowo czerwonej co miało nawiązywać do pierwotnych barw identyfikujących firmę. Czerwień podkreśla kontury szczytów na elewacji jako ukłon dla naszych gór i formy architektonicznej dachów oraz jest symbolem dynamicznie rozwijającej się firmy MODOM.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Obiekt: Koncepcja modernizacji elewacji budynku hurtowni materiałów budowlanych
Lokalizacja: Szaflary
Autor: Łukasz Cyrwus-Zając
Inwestor: PSB Modom Podhale
Powierzchnia elewacji: 750m2