Kompleks trzech budynków mieszkalnych, Kluszkowce

OPIS PROJEKTU

Pierwowzór inspiracji projektowanej zabudowy stanowi prosta forma kamiennej piwniczki. Klasyczny układ z przestrzenią parteru pomiędzy podmurówką a dachem, stanowią elementy, które zapożyczono z lokalnej zabudowy. Zasadą, jaką kierował się autor projektu to kształtowanie przestrzeni w zgodzie z otoczeniem i środowiskiem. Mając na względzie istnienie współzależności między lokalizacją projektowanego obiektu a warunkami przyrodniczymi wykorzystano możliwości, jakie daje miejsce do realizacji kompleksu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wartością dodaną, nadającą rangi kulturowej, jest bliskie sąsiedztwo Osady Czorsztyn, którą przeniesiono z pobliskich wsi przed zalaniem zbiornika oraz ruiny Zamku w Czorsztynie, Zamku w Niedzicy oraz Pieniński Park Narodowy. Ruiny kasztelu czorsztyńskiego, który w czasach swej świetności pełnił różne funkcje, w zależności od wydarzeń historycznych – strażnicy, gościńca, schronu, miejsca zamieszkania rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa tworzą przestrzeń kulturową. Zamek w Niedzicy, o zwartej zabudowie i lokalizacji na stromej górze, XIV-wieczna obronna budowla z wykopaną przez jeńców tatarskich, 90-metrową studnią zamyka część horyzontu obserwacji z półwyspu Stylchyn. Ze zlewni zbiornika w 1990 r. postanowiono przenieść wybrane obiekty budowlane i nadać im pierwotną formę w skansenie, który zlokalizowano na powstałym podczas napełnienia zbiornika półwyspie Stylchyn w Kluszkowcach. Przeniesiona z pobliskich wsi Osada Czorsztyn, na którą składają się wspomniane wcześniej piwniczki, stanowi główny punkt odniesienia w niniejszym opracowaniu.
Głównym atutem terenu inwestycji jest panorama, jaka zamyka widnokrąg. Z każdej ze stron świata horyzont kończy się pasmem górskim. Od kierunku wschodniego do zachodniego rozpościera się lustro wody jeziora Czorsztyńskiego użytkowanego przez łodzie, jachty i statki z rejsami zorganizowanymi. Na osi widokowej ul. Stylchyn w kierunku wschodnim widok zamyka dominanta – ruiny Zamku Wronin w Czorsztynie, dalej zapora w Niedzicy i Zamek Dunajec, nieco odchylone w kierunku południowym.

Zachowane na półwyspie Stylchyn piwniczki stanowiące historyczną zabudowę przyległych do terenu jeziora miejscowości stały się główną inspiracją niniejszej zabudowy mieszkalnej. Klasycznie wysoka kamienna podmurówka, na długości której niwelowana jest różnica poziomów terenu pomiędzy stroną odstokową i przystokową, pokryta drewnianym, dwuspadowym dachem, pełniła zapewne funkcję spiżarni lub tzw. lodowni obok wyższych kamiennych piwnic z drewnianymi lamusami nad nimi. Prostota zachowanej budowli jest kwintesencją ludowego, wiejskiego budownictwa. Obiekty przeniesione z Maniów, Kluszkowiec i Czorsztyna są dziedzictwem kulturowym i stanowią archetyp projektowanych budynków.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

obiekt: Zespół trzech domów mieszkalnych jednorodzinnych
Lokalizacja: Kluszkowce
Architektura: Łukasz Cyrwus-Zając
współpraca: Maciej Batkiewicz
Konstrukcja: Łukasz Gacek
Liczba budynków: 3 szt. powtarzalne
Projekt: 2020-2021
charakter budownictwa: Budownictwo indywidualne