Budynek usługowo-pensjonatowy

OPIS PROJEKTU

Na wniosek Inwestora Pracownia architektoniczno-konstrukcyjna ZAJĄC sprawowała nadzór nad pracami wykonawczymi przy budowie niniejszego pensjonatu. Nadzór polegał na kontroli jakości wykonywanych prac konstrukcyjnych stanu surowego, otwartego, odbiorach częściowych przez Inwestora oraz współpracy z biurem projektowym we wprowadzaniu zmian zachodzących w trakcie realizacji budowy. Nasze biuro współpracowało w tym zakresie z Pracownią Inżynierską Łukasz Gacka.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Obiekt: Budynek usługowo-pensjonatowy
Lokalizacja: Białka Tatrzańska
Projektant: arch. Paweł Szlachtowski
Funkcja Pracowni ZAJĄC: Nadzór budowlany nad robotami konstrukcyjnymi stanu surowego
Powierzchnia użytkowa: 1800m2
Kubatura: 7500m3