Budynek usług komercyjnych (produkcja)

OPIS PROJEKTU

Głównym założeniem projektu była prosta konstrukcja, jak najbardziej uniwersalna i powtarzalna, która przewiduje ewentualną możliwość przebudowy poprzez wprowadzenie dodatkowej kondygnacji wraz z przyszłymi potrzebami Inwestora bez konieczności ingerencji w układ konstrukcyjny. Budynki, w których ma być prowadzona produkcja cechują się prostotą ze względu na warunek ekonomiczny. Pozwala to na minimalizację kosztów budowy. Ponieważ nie chcieliśmy, aby budynek był prostym „podłużnym klockiem” przykrytym dachem, zdecydowaliśmy się na niewielką deformację ścian szczytowych budynku poprzez wykończenie ich kamieniem naturalnym i szkłem. Inspirowane jest to szczelinami międzyskalnymi, jakie możemy spotkać w górach. Wielkie przypory żelbetowe usztywniające całość konstrukcji szkieletowej obłożone są kamieniem naturalnym łamanym, co ma odzwierciedlać masywy skalne Tatr, a powierzchnie szklane nadawać głębi międzyskalnej. Ostre wykończenia szczytów i pochylone ściany fasady słupowo-ryglowej są efektem zjawisk występujących w naturze. Zabieg ten pozwolił wizualnie skrócić długą elewację boczną, co było zamierzeniem celowym.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Obiekt: Budynek usług komercyjnych (produkcja)
Lokalizacja: Nowy Targ
Koordynator, architekt prowadzący: Katarzyna Gał-Zagórska
Architektura: Łukasz Cyrwus-Zając
Konstrukcja: Łukasz Gacek
Powierzchnia użytkowa: 710m2
Kubatura: 6000m3