Budynek mieszkalno-usługowy, projekt i nadzór budowlany

OPIS PROJEKTU

Jest to jedna z inwestycji, którą opiekujemy się od koncepcji po wykonanie, czyli coś w rodzaju „projekty pod klucz”. Istniejący budynek usługowy – usługi w zakresie handlu – był wykonany z zastosowaniem ścisłej symetrii w dwóch kierunkach. Stanowiło to duży problem projektowy dla rozbudowy tego obiektu, ponieważ bryłę stanowiła hermetyczna, zamknięta całość. Po wykonaniu inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy przeszliśmy do kolejnych etapów projektowych. Architektura części rozbudowywanej musiała pozostać ściśle nawiązana do części istniejącej, dlatego postanowiliśmy przenieść rozwiązania szczytów na część projektową oraz kontynuować przebieg istniejącego dachu. Za opracowanie koncepcji i projektu architektonicznego odpowiedzialny był Łukasz Cyrwus-Zając, projekt konstrukcji opracował Łukasz Gacek, a za koordynację, obsługę formalno-prawną i trzymanie całości w ryzach odpowiadała Katarzyna Gał-Zagórska. Zlecenie nie skończyło się na uzyskaniu pozwolenia na budowę. Funkcję kierownika budowy sprawuje projektant konstrukcji Łukasz Gacek, a nadzór inwestorski projektant architektury Łukasz Cyrwus-Zając. W tym wypadku Inwestor ma gwarancję sprawnego przebiegu przez proces realizacji inwestycji, ponieważ projektanci sprawują nadzór budowlany nad budową własnego projektu a Inwestor otrzymuje nadzór autorski za darmo.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Obiekt: Budynek mieszkalno-usługowy, projekt i nadzór budowlany
Lokalizacja: Ostrowsko
Koordynator, architekt prowadzący: Katarzyna Gał-Zagórska
Architektura: Łukasz Cyrwus-Zając
Konstrukcja: Łukasz Gacek
Kierownik budowy: Łukasz Gacek
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Cyrwus-Zając
Powierzchnia użytkowa: 720m2
Kubatura: 4480m3