Aktualności

10 lipca w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbywała się obrona pracy magisterskiej właściciela Pracowni architektoniczno-konstrukcyjnej ZAJĄC.

Temat bronionej pracy poruszał między innymi kreowanie przestrzeni w zgodzie z naturą, w odniesieniu do historycznej tożsamoości miejsca, z uwzględnieniem walorów krajobrazowych otoczenia. Ideą prezentowanej pracy było porozumienie między historią a nowoczesnością, prostotą a komfortem współczesnego życia. Przekształcenie wskazanej w pracy przestrzeni odbyło się w harmonii z otoczeniem, które dzięki powstałej zabudowie zostało wyeksponowane i zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem.

Prezentowany obiekt łączył w sobie nowoczesne rozwiązania z historycznym kształtem istniejących nieopodal zabytków. Zamysłem autora było stworzenie miejsca, które podkreślałoby jego walory, a jednocześnie stało się użyteczne dla człowieka przy zachowaniu indywidualnego charakteru i piękna przyrody. Tematem opracowania była koncepcja restauracji panoramicznej, budynków mieszkalnych z usługami hotelarskimi, podziemnego parkingu oraz plaży, przystani do cumowania łodzi i przystanku dla statków rejsowych pływających po jeziorze.

Egzamin odbywał się przed komisją składającej się z: przewodniczącego prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhm, recenzenta dr inż. Krzysztofa Leśnodorskiego i promotora prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Biedy. Obrona zakończyła się pozytywnymi komentarzami, bardzo dobrą oceną i uzyskaniem kolejnego stopnia naukowego magistra.